Biện pháp thi công

Biện pháp thi công lắp dựng cốp pha công trình xây dựng

Biện pháp thi công lắp dựng cốp pha công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích hướng dẫn các công việc cơ bản phải thực hiện trong công tác lắp đặt cốp pha.

Chi tiết
Biện pháp thi công lắp dựng cốt thép công trình xây dựng

Biện pháp thi công lắp dựng cốt thép công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích hướng dẫn các công việc cơ bản phải thực hiện trong công tác lắp đặt cốt thép.

Chi tiết
Biện pháp thi công đổ bê tông công trình xây dựng

Biện pháp thi công đổ bê tông công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích cần tuân thủ để bảo đảm công tác thi công đổ bêtông đạt chất lượng theo yêu cầu của công trình.

Chi tiết
Biện pháp thi công xây đá hộc công trình xây dựng

Biện pháp thi công xây đá hộc công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích hướng dẫn các công việc cần thực hiện trong công tác xây đá hộc và bê tông đá hộc

Chi tiết
Biện pháp thi công xây gạch công trình xây dựng

Biện pháp thi công xây gạch công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích cần tuân thủ để bảo đảm công tác xây tường gạch từ lúc bắt đầu nhận hiện trường đến lúc có thể bắt đầu công tác khác.

Chi tiết
Biện pháp thi công tô ( trát ) công trình xây dựng

Biện pháp thi công tô ( trát ) công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích cần tuân thủ để hoàn tất công tác tô (trát) tường từ lúc bắt đầu nhận hiện trường cho đến lúc có thể bắt đầu công tác khác.

Chi tiết
Biện pháp thi công láng nền sàn công trình xây dựng

Biện pháp thi công láng nền sàn công trình xây dựng - [22/03/2020]

Mục đích hướng dẫn các công việc cần thực hiện trong công tác láng.

Chi tiết
Back to Top