Cẩm nang

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Quận 2, TPHCM - Tháng 08/2020

Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 2, TPHCM. Thông tin số lượng tin đăng bất động sản, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Giá khoán Xây dựng
Đường
Giá trung bình
124 triệu/m2 0,0
269 triệu/m2 66,9
69,2 triệu/m2 37,7
77,6 triệu/m2 8,8
84,3 triệu/m2 4,9
138 triệu/m2 7,1
86,9 triệu/m2 22,0
23,7 triệu/m2 
88,7 triệu/m2 37,5
72,7 triệu/m2 19,3
65 triệu/m2 6,2
202 triệu/m2 17,7
130 triệu/m2 
102 triệu/m2 
102 triệu/m2 
117 triệu/m2 7,5
173 triệu/m2 1,8
172 triệu/m2 0,7
183 triệu/m2 3,9
150 triệu/m2 457,5
197 triệu/m2 22,6
173 triệu/m2 
158 triệu/m2 1,0
133 triệu/m2 
117 triệu/m2 
181 triệu/m2 14,7
132 triệu/m2 2,6
95,7 triệu/m2 14,9
195 triệu/m2 
161 triệu/m2 
37,1 triệu/m2 4,5
98,8 triệu/m2 1,5
93,1 triệu/m2 27,4
50,4 triệu/m2 35,2
89,5 triệu/m2 24,2
283 triệu/m2 45,0
52 triệu/m2 1,0
99,7 triệu/m2 6,5
80 triệu/m2 1,2
25,4 triệu/m2 22,6
41,7 triệu/m2 23,0
136 triệu/m2 1,5
76,4 triệu/m2 13,6
90 triệu/m2 4,0
118 triệu/m2 
133 triệu/m2 
28,6 triệu/m2 
197 triệu/m2 
99 triệu/m2 1,1
116 triệu/m2 15,5
141 triệu/m2 1,8
241 triệu/m2 2,5
314 triệu/m2 
45,8 triệu/m2 
176 triệu/m2 5,2
159 triệu/m2 
107 triệu/m2 13,4
152 triệu/m2 25,6
168 triệu/m2 9,6
160 triệu/m2 
27 triệu/m2 
176 triệu/m2 1,6
125 triệu/m2 0,3
128 triệu/m2 4,7
110 triệu/m2 0,9
58,6 triệu/m2 22,8
22,3 triệu/m2 8,7
110 triệu/m2 9,9
27,5 triệu/m2 13,7
58,5 triệu/m2 22,7
21,4 triệu/m2 0,9
25,4 triệu/m2 27,4
61,2 triệu/m2 97,2
70 triệu/m2 
75,4 triệu/m2 
25,2 triệu/m2 11,9
40,1 triệu/m2 1,0
61,5 triệu/m2 4,6
84,7 triệu/m2 11,1
83,2 triệu/m2 7,3
68 triệu/m2 2,2
49,1 triệu/m2 3,4
59,4 triệu/m2 0,1
53,5 triệu/m2 9,4
59,4 triệu/m2 1,1
51,2 triệu/m2 2,1
96,7 triệu/m2 0,9
47,6 triệu/m2 10,8
59,1 triệu/m2 1,1
83,9 triệu/m2 
75,7 triệu/m2 0,7
81,3 triệu/m2 4,0
73,9 triệu/m2 19,2
87,1 triệu/m2 
61,5 triệu/m2 
85,2 triệu/m2 10,2
60,6 triệu/m2 5,2
76,9 triệu/m2 6,7
90,9 triệu/m2 
77,6 triệu/m2 2,3
63,5 triệu/m2 47,2
79,3 triệu/m2 0,8
91,2 triệu/m2 31,7
78,5 triệu/m2 
82,4 triệu/m2 11,5
51,5 triệu/m2 19,6
21,9 triệu/m2 7,9
50,8 triệu/m2 0,0
77,2 triệu/m2 1,8
74,8 triệu/m2 1,0
82,8 triệu/m2 7,0
15,4 triệu/m2 14,6
36,5 triệu/m2 15,6
74,1 triệu/m2 
68,4 triệu/m2 
65,6 triệu/m2 
41,2 triệu/m2 1,9
71,3 triệu/m2 3,7
49,7 triệu/m2 17,0
38,7 triệu/m2 9,8
25,5 triệu/m2 12,5
55,7 triệu/m2 14,1
53,9 triệu/m2 1,6
40,2 triệu/m2 5,7
45,1 triệu/m2 25,2
38 triệu/m2 
22 triệu/m2 19,2
62,5 triệu/m2 3,7
26,5 triệu/m2 18,9
24 triệu/m2 34,8
67,6 triệu/m2 2,8
51,1 triệu/m2 45,0
73,7 triệu/m2 10,5
70,2 triệu/m2 
21,2 triệu/m2 
79,6 triệu/m2 
25,5 triệu/m2 
21,8 triệu/m2 
68,8 triệu/m2 
67,5 triệu/m2 7,8
177 triệu/m2 
20,6 triệu/m2 20,2
22,8 triệu/m2 
76,7 triệu/m2 
25,4 triệu/m2 5,3
22,8 triệu/m2 10,0
24,4 triệu/m2 15,6
33,2 triệu/m2 
29,3 triệu/m2 1,8
53,6 triệu/m2 6,8
64,5 triệu/m2 70,6
47,7 triệu/m2 24,2
23,1 triệu/m2 8,3
46,5 triệu/m2 9,3
22,9 triệu/m2 
59,6 triệu/m2 2,9
21 triệu/m2 6,8
47,4 triệu/m2 11,8
116 triệu/m2 0,8
77,3 triệu/m2 7,8
34,2 triệu/m2 
34,2 triệu/m2 9,3
133 triệu/m2 
114 triệu/m2 1,5
111 triệu/m2 27,4
118 triệu/m2 10,2
82,6 triệu/m2 3,0
214 triệu/m2 6,4
148 triệu/m2 20,0
175 triệu/m2 
114 triệu/m2 
120 triệu/m2 2,4
120 triệu/m2 
109 triệu/m2 
130 triệu/m2 11,3
151 triệu/m2 
47,1 triệu/m2 0,0
193 triệu/m2 
50,4 triệu/m2 
165 triệu/m2 3,7
131 triệu/m2 1,0
162 triệu/m2 0,9
142 triệu/m2 10,7
164 triệu/m2 5,5
116 triệu/m2 3,4
118 triệu/m2 7,6
111 triệu/m2 2,5
170 triệu/m2 2,3
130 triệu/m2 4,5
143 triệu/m2 11,9
96,7 triệu/m2 18,2
57 triệu/m2 3,8
163 triệu/m2 7,1
125 triệu/m2 1,3
120 triệu/m2 1,8


Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:

  • Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.

  • Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.

Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

  • Tham khảo qua báo giấy, người quen.

  • Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.

  • Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực. 

 

Back to Top