Cẩm nang

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Quận 10, TPHCM - Tháng 08/2020

Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 10, TPHCM. Thông tin số lượng tin đăng bất động sản, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Giá khoán Xây dựng
Đường
Giá trung bình
145 triệu/m2 
169 triệu/m2 0,8
249 triệu/m2 3,4
212 triệu/m2 3,6
194 triệu/m2 4,2
148 triệu/m2 5,7
204 triệu/m2 4,1
163 triệu/m2 0,2
262 triệu/m2 3,8
229 triệu/m2 2,4
315 triệu/m2 5,1
180 triệu/m2 0,3
169 triệu/m2 
233 triệu/m2 0,5
269 triệu/m2 4,9
278 triệu/m2 1,9
180 triệu/m2 1,1
268 triệu/m2 2,6
269 triệu/m2 3,1
268 triệu/m2 4,4
162 triệu/m2 
270 triệu/m2 9,4
196 triệu/m2 2,9
200 triệu/m2 0,7
236 triệu/m2 0,7
274 triệu/m2 1,6
166 triệu/m2 0,2
235 triệu/m2 0,4
288 triệu/m2 3,7
171 triệu/m2 1,4
251 triệu/m2 2,7
198 triệu/m2 0,8
189 triệu/m2 3,4
281 triệu/m2 4,4
136 triệu/m2 
208 triệu/m2 
181 triệu/m2 3,1
229 triệu/m2 2,1
186 triệu/m2 1,2
13,6 triệu/m2 
192 triệu/m2 1,8
186 triệu/m2 3,1
197 triệu/m2 0,8
208 triệu/m2 1,9
182 triệu/m2 1,9
159 triệu/m2 1,4
174 triệu/m2 2,4
174 triệu/m2 5,3
178 triệu/m2 2,9
158 triệu/m2 3,0
145 triệu/m2 0,6
221 triệu/m2 8,1
225 triệu/m2 4,0
123 triệu/m2 
250 triệu/m2 0,7
163 triệu/m2 
173 triệu/m2 7,9
215 triệu/m2 3,9
177 triệu/m2 7,6
183 triệu/m2 3,2
175 triệu/m2 0,7
221 triệu/m2 1,2
220 triệu/m2 18,9
251 triệu/m2 6,6
317 triệu/m2 20,8
151 triệu/m2 39,2
246 triệu/m2 1,1
234 triệu/m2 1,2
374 triệu/m2 5,9
244 triệu/m2 5,1
203 triệu/m2 7,1
227 triệu/m2 38,9
201 triệu/m2 2,7
168 triệu/m2 6,1
315 triệu/m2 4,2
158 triệu/m2 7,4
251 triệu/m2 5,7
173 triệu/m2 1,5
199 triệu/m2 8,5
249 triệu/m2 0,6
209 triệu/m2 4,4
219 triệu/m2 3,1
216 triệu/m2 3,0
236 triệu/m2 6,3
221 triệu/m2 4,3
227 triệu/m2 10,5
139 triệu/m2 31,5
337 triệu/m2 2,7
555 triệu/m2 
274 triệu/m2 0,7
256 triệu/m2 2,4
213 triệu/m2 2,2
243 triệu/m2 2,4
224 triệu/m2 5,8
285 triệu/m2 10,7
331 triệu/m2 11,7
227 triệu/m2 6,4
253 triệu/m2 2,1
273 triệu/m2 2,3
226 triệu/m2 
240 triệu/m2 1,0
253 triệu/m2 0,6
265 triệu/m2 0,4
301 triệu/m2 8,9
195 triệu/m2 0,2
232 triệu/m2 0,8
213 triệu/m2 1,3
234 triệu/m2 4,4
207 triệu/m2 3,0
205 triệu/m2 3,9
110 triệu/m2 6,3
171 triệu/m2 0,2
384 triệu/m2 1,4
213 triệu/m2 6,4
245 triệu/m2 6,9
286 triệu/m2 25,4


Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:

  • Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.

  • Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.

Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

  • Tham khảo qua báo giấy, người quen.

  • Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.

  • Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.

 

Back to Top