Cẩm nang

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Quận 9, TPHCM - Tháng 08/2020

Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 9, TPHCM. Thông tin số lượng tin đăng bất động sản, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Giá khoán Xây dựng
Đường
Giá trung bình
80,1 triệu/m2 
83 triệu/m2 3,0
32,2 triệu/m2 10,5
107 triệu/m2 11,0
45 triệu/m2 28,3
90,2 triệu/m2 10,2
55 triệu/m2 84,4
60,7 triệu/m2 9,6
48,9 triệu/m2 8,1
81,3 triệu/m2 12,2
73,6 triệu/m2 5,8
89,9 triệu/m2 308,4
54,9 triệu/m2 3,8
23,7 triệu/m2 12,7
32,4 triệu/m2 0,7
23,6 triệu/m2 
38,2 triệu/m2 5,4
23,7 triệu/m2 13,5
16,4 triệu/m2 
38,4 triệu/m2 6,2
36,4 triệu/m2 7,0
22,1 triệu/m2 4,5
25,6 triệu/m2 6,5
24,6 triệu/m2 26,3
26 triệu/m2 14,5
37,1 triệu/m2 10,4
36,5 triệu/m2 5,7
47,1 triệu/m2 4,4
29,8 triệu/m2 5,2
35,1 triệu/m2 2,2
29,8 triệu/m2 9,5
39,7 triệu/m2 33,8
47,2 triệu/m2 23,3
51,1 triệu/m2 1,9
43,2 triệu/m2 13,0
17,1 triệu/m2 29,3
49,3 triệu/m2 10,4
39,7 triệu/m2 3,0
34,4 triệu/m2 0,1
42,7 triệu/m2 5,4
42,4 triệu/m2 0,7
52,4 triệu/m2 3,7
32 triệu/m2 14,3
31,8 triệu/m2 
23,9 triệu/m2 6,8
26,4 triệu/m2 12,9
33,1 triệu/m2 
56,9 triệu/m2 
46,2 triệu/m2 0,6
34,1 triệu/m2 9,4
66,3 triệu/m2 6,1
43,8 triệu/m2 3,4
28,5 triệu/m2 
33,7 triệu/m2 4,2
64,3 triệu/m2 9,6
36,1 triệu/m2 4,8
106 triệu/m2 6,2
97,3 triệu/m2 10,8
18,4 triệu/m2 59,0
63,1 triệu/m2 
66,6 triệu/m2 0,1
67,2 triệu/m2 7,9
21,6 triệu/m2 12,5
74,3 triệu/m2 1,2
80,8 triệu/m2 3,7
70,1 triệu/m2 58,4
89,7 triệu/m2 4,7
78 triệu/m2 15,3
69,3 triệu/m2 5,8
68,1 triệu/m2 219,9
50,7 triệu/m2 16,3
32,8 triệu/m2 0,8
43,1 triệu/m2 
69,2 triệu/m2 
47,3 triệu/m2 
21,8 triệu/m2 6,9
51,5 triệu/m2 4,5
54,8 triệu/m2 5,5
51 triệu/m2 10,0
36,4 triệu/m2 2,5
48,5 triệu/m2 4,8
49,7 triệu/m2 3,7
53,9 triệu/m2 6,8
56,2 triệu/m2 
44,9 triệu/m2 20,1
43,4 triệu/m2 
41 triệu/m2 11,2
63,7 triệu/m2 210,9
44,9 triệu/m2 3,3
31 triệu/m2 39,5
57,8 triệu/m2 8,8
62,5 triệu/m2 2,9
66,2 triệu/m2 6,1
60,4 triệu/m2 7,2
61,7 triệu/m2 1,2
59,4 triệu/m2 1,8
59,4 triệu/m2 4,4
31,9 triệu/m2 14,7
36,9 triệu/m2 6,9
69,2 triệu/m2 6,1
48,6 triệu/m2 23,4
22,5 triệu/m2 15,3
44,2 triệu/m2 6,5
46,2 triệu/m2 14,9
65,1 triệu/m2 20,6
42,2 triệu/m2 
43,8 triệu/m2 4,1
50,9 triệu/m2 1,0
122 triệu/m2 5,5
34,2 triệu/m2 5,3
45,3 triệu/m2 14,2
35,6 triệu/m2 13,3
32,4 triệu/m2 3,6
95 triệu/m2 
51,8 triệu/m2 0,3
44,7 triệu/m2 18,8
78,2 triệu/m2 16,7
19,2 triệu/m2 3,9
31,7 triệu/m2 24,3
74 triệu/m2 1,3
62,7 triệu/m2 62,6
49,9 triệu/m2 0,2
54 triệu/m2 1,6
47,3 triệu/m2 2,7
45,3 triệu/m2 5,4
30,1 triệu/m2 
68 triệu/m2 4,8
51,2 triệu/m2 10,4
47,6 triệu/m2 2,3
58,5 triệu/m2 1,1
52,1 triệu/m2 10,4
61 triệu/m2 0,2
26,2 triệu/m2 1,2
55,2 triệu/m2 3,5
57,6 triệu/m2 28,0
59,6 triệu/m2 6,2
45,4 triệu/m2 3,9
84,5 triệu/m2 12,7
84,7 triệu/m2 
49,8 triệu/m2 1,6
43,7 triệu/m2 19,4
54,4 triệu/m2 
51,1 triệu/m2 1,5
56,6 triệu/m2 5,6
60,6 triệu/m2 10,4
73,3 triệu/m2 2,9
57,4 triệu/m2 8,2
37,1 triệu/m2 35,3
59,8 triệu/m2 59,5
35,9 triệu/m2 7,6
24 triệu/m2 1,3
24,8 triệu/m2 9,6
37 triệu/m2 1,1
37 triệu/m2 19,6
41,7 triệu/m2 4,2
39,8 triệu/m2 41,7
30,6 triệu/m2 8,8
29,6 triệu/m2 32,0


Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:

  • Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.

  • Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.

Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

  • Tham khảo qua báo giấy, người quen.

  • Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.

  • Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.

 


Đăng ký kênh Youtube để ủng hộ Giakhoan.com - Kênh Nhân công xây dựng Việt Nam

 

Back to Top