Cẩm nang

Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Quận 7, TPHCM - Tháng 08/2020

Trang tham khảo giá bất động sản, nhà đất, căn hộ tại Quận 7, TPHCM. Thông tin số lượng tin đăng bất động sản, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Giá khoán Xây dựng
Đường
Giá trung bình
123 triệu/m2 0,2
74,7 triệu/m2 
106 triệu/m2 9,4
131 triệu/m2 3,9
114 triệu/m2 0,3
120 triệu/m2 4,0
121 triệu/m2 4,4
135 triệu/m2 0,6
101 triệu/m2 20,4
95,4 triệu/m2 31,8
80,4 triệu/m2 0,7
92,5 triệu/m2 1,7
108 triệu/m2 1,7
58,7 triệu/m2 18,9
77,6 triệu/m2 2,1
62,6 triệu/m2 8,8
44 triệu/m2 2,8
31 triệu/m2 9,9
79,6 triệu/m2 12,6
56,6 triệu/m2 
79,4 triệu/m2 1,2
119 triệu/m2 8,7
122 triệu/m2 0,8
87,8 triệu/m2 26,8
96 triệu/m2 4,2
88,8 triệu/m2 4,2
73 triệu/m2 1,3
42,7 triệu/m2 2,9
67,4 triệu/m2 1,7
106 triệu/m2 50,7
56,5 triệu/m2 37,2
39,3 triệu/m2 
73,4 triệu/m2 19,0
55,9 triệu/m2 0,1
83,5 triệu/m2 0,3
89,5 triệu/m2 1,0
103 triệu/m2 38,1
65,6 triệu/m2 6,2
78,5 triệu/m2 5,0
118 triệu/m2 9,2
66,2 triệu/m2 23,1
141 triệu/m2 1,8
125 triệu/m2 4,4
143 triệu/m2 3,0
165 triệu/m2 
184 triệu/m2 
148 triệu/m2 2,1
162 triệu/m2 0,7
138 triệu/m2 3,4
148 triệu/m2 4,2
170 triệu/m2 15,0
149 triệu/m2 0,4
94,8 triệu/m2 4,6
96,3 triệu/m2 10,7
110 triệu/m2 4,5
86,8 triệu/m2 3,8
49,5 triệu/m2 12,9
110 triệu/m2 3,9
151 triệu/m2 6,4
124 triệu/m2 4,9
170 triệu/m2 0,8
150 triệu/m2 0,2
139 triệu/m2 0,9
126 triệu/m2 2,3
49 triệu/m2 
178 triệu/m2 0,6
88,6 triệu/m2 0,1
58,3 triệu/m2 22,7
156 triệu/m2 1,7
87,8 triệu/m2 2,2
130 triệu/m2 11,2
19,9 triệu/m2 89,5
152 triệu/m2 
154 triệu/m2 4,4
54,7 triệu/m2 24,3
141 triệu/m2 2,0
121 triệu/m2 6,7
128 triệu/m2 
149 triệu/m2 0,9
134 triệu/m2 1,7
152 triệu/m2 0,2
151 triệu/m2 0,2
150 triệu/m2 0,2
164 triệu/m2 1,6
190 triệu/m2 0,3
140 triệu/m2 0,5
120 triệu/m2 
127 triệu/m2 
126 triệu/m2 0,5
112 triệu/m2 0,9
132 triệu/m2 1,5
26,8 triệu/m2 
105 triệu/m2 
128 triệu/m2 0,8
179 triệu/m2 0,6
126 triệu/m2 1,4
145 triệu/m2 4,0
139 triệu/m2 1,4
108 triệu/m2 1,8
122 triệu/m2 2,6
122 triệu/m2 4,3
91,1 triệu/m2 3,2
202 triệu/m2 6,3
76 triệu/m2 4,5
232 triệu/m2 0,1
135 triệu/m2 1,2
76,1 triệu/m2 2,1
46 triệu/m2 0,7
123 triệu/m2 5,3
147 triệu/m2 6,6
62,5 triệu/m2 23,8
116 triệu/m2 24,1
39,7 triệu/m2 0,2
181 triệu/m2 
167 triệu/m2 3,9
49,2 triệu/m2 4,7
94,8 triệu/m2 18,2
45,1 triệu/m2 
148 triệu/m2 
159 triệu/m2 6,3
46,9 triệu/m2 
134 triệu/m2 142,6
80,4 triệu/m2 15,2
156 triệu/m2 
162 triệu/m2 
162 triệu/m2 0,2
137 triệu/m2 0,1
137 triệu/m2 0,3
153 triệu/m2 0,8
178 triệu/m2 6,6
165 triệu/m2 4,5
133 triệu/m2 6,0
171 triệu/m2 1,3
172 triệu/m2 0,3
78,4 triệu/m2 5,2
125 triệu/m2 
45,8 triệu/m2 4,9
66,7 triệu/m2 5,6
97,7 triệu/m2 2,0
69,9 triệu/m2 9,6
49,4 triệu/m2 3,8
153 triệu/m2 22,4
67,8 triệu/m2 58,7
44,1 triệu/m2 1,0
122 triệu/m2 12,2
108 triệu/m2 
165 triệu/m2 
139 triệu/m2 5,1
196 triệu/m2 2,0
140 triệu/m2 
141 triệu/m2 1,4
139 triệu/m2 0,8
133 triệu/m2 6,8
112 triệu/m2 8,5
150 triệu/m2 0,8
143 triệu/m2 1,6
161 triệu/m2 4,6
131 triệu/m2 2,0
119 triệu/m2 2,0
132 triệu/m2 3,2
131 triệu/m2 6,3
128 triệu/m2 2,2
130 triệu/m2 9,4
142 triệu/m2 
115 triệu/m2 0,4
154 triệu/m2 
138 triệu/m2 2,7
163 triệu/m2 1,3
150 triệu/m2 0,8
152 triệu/m2 0,5
80,7 triệu/m2 18,3
155 triệu/m2 2,3
201 triệu/m2 1,7
117 triệu/m2 
56 triệu/m2 43,2
57,5 triệu/m2 1,8
114 triệu/m2 0,4
83,6 triệu/m2 4,7
77 triệu/m2 4,7
150 triệu/m2 1,0
66,5 triệu/m2 4,7
98,8 triệu/m2 9,6
73,8 triệu/m2 10,4
81,6 triệu/m2 7,4
139 triệu/m2 3,5
150 triệu/m2 1,0
100 triệu/m2 2,6
175 triệu/m2 0,7
91,1 triệu/m2 10,8
133 triệu/m2 8,0
141 triệu/m2 2,4
96,5 triệu/m2 8,2
78,8 triệu/m2 45,3
57,4 triệu/m2 7,1
83,7 triệu/m2 6,1
89,6 triệu/m2 9,1
93,6 triệu/m2 3,2


Giá nhà đất luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi đầu tư vào bất động sản vì:

  • Ở cương vị người bán, việc định giá nhà đất phù hợp giúp mau bán được nhà và đẩy nhanh quá trình giao dịch hơn.

  • Ở cương vị người mua, việc nắm được giá cả của thị trường giúp tránh trường hợp mua bất động sản với giá quá cao.

Vậy định giá nhà đất thế nào cho chuẩn? Hiện nay có rất nhiều cách để định giá bất động sản khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:

  • Tham khảo qua báo giấy, người quen.

  • Tham khảo qua các trang rao vặt bất động sản trên internnet.

  • Hỏi những người cũng đang rao bán bất động sản trong cùng khu vực.

 


Đăng ký kênh Youtube để ủng hộ Giakhoan.com - Kênh Nhân công xây dựng Việt Nam

 

Back to Top