Báo giá

Đơn giá khoán nhân công đổ Bê Tông nhà cao tầng mới nhất Tp. Hồ Chí Minh 2020

Giakhoan.com | Cung ứng nguồn lực ngành Xây dựng - Trang web chuyên cung cấp: nhân công xây dựng; đội khoán xây dựng; đơn giá khoán nhân công; báo giá vật tư và thiết bị ngành xây dựng.
 Báo giá nhân công bê tông nhà cao tầng mới nhất 2020 - Giá khoán Xây dựng


1. Nhân công đổ bê tông lót
Đơn giá : 300.000-500.000 đ/m3 

- Làm đất
- Đổ bê tông, làm phẳng bề mặt, bảo dưỡng bê tông.
- Bao gồm cả tấn gờ coffa để đổ bê tông lót dày từ 50 đến 150mm.
- Sau khi thi công phải thu gom phế phẩm và vận chuyển đến nơi quy định. Dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi thi công.Nếu không chịu thực hiện sẽ trừ 15,000 đồng nhân với khối lượng thực hiện kỳ đó.

2. Nhân công đổ bê tông móng
Đơn giá : 60.000-80.000 đ/m3 

3. Nhân công đổ bê tông dầm sàn
Đơn giá : 80.000-100.000 đ/m3 

4. Nhân công đổ bê tông cột vách
Đơn giá : 80.000-100.000 đ/m3 

5. Nhân công đổ bê tông cầu thang, ram dốc
Đơn giá : 100.000-120.000 đ/m3 

6. Nhân công đổ bê tông các cấu kiện khác
Đơn giá : 100.000-120.000 đ/m3 
 
- Nhân công đổ bê tông (bao gồm máy móc thiết bị,nhiên liệu).
- Tiến hành đầm dùi, cào cán, chen chắn bê tông văng trong quá trình đổ, đổ đúng yêu cầu kỹ thuật, không phá hỏng kết cấu thép, cốp pha, bê tông đổ không bị phân tầng.
- Thu dọn sạch sẽ bê tông rơi vãi, tránh bê tông cứng bám bề mặt các cấu kiện khác. Thầu phụ sẽ chịu chi phí đục bỏ nếu xảy ra trường hợp trên.Trừ 4,200 đồng/m2 sàn, cột, vách nếu thầu phụ không dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi đổ bê tông xong
- Thầu phụ chịu trách nhiệm về bê tông quá hạn mức cho phép, chi phí sữa chữa do cấu kiện bị rỗ phình.  



Đơn giá khoán nhân công đổ bê tông

7. Nhân công lắp đặt mạch ngừng waterstop
Đơn giá : 50.000-70.000 đ/md 

8. Nhân công  kẻ rãnh chống trượt ram dốc
Đơn giá : 3.000-5.000 đ/md 

9. Thi công đổ bê tông trộn tay (bao gồm tập kết vật liệu và trộn, ban cào, đầm dùi, dùng búa gõ mặt cột, vách…)
Đơn giá : 300.000-400.000 đ/m3 

10. Bảo dưỡng bê tông (bao gồm tưới nước, và/hoặc phun hóa chất, và/hoặc bao phủ…)
Đơn giá : 3.000-5.000 đ/md 

11. Thi công xoa chống nứt bề mặt 
Đơn giá : 7.000-10.000 đ/m2 

- Xoa nền hoàn thiện bao gồm xăng và máy
- Tạo dốc về vị trí thu nước

12. Đục chuyển bê tông thừa, bê tông rơi vãi, bê tông phình… trong khu vực đang thi công đến nơi tập kết xà bần
Đơn giá : 120.000-150.000 đ/m3 

- Thầu phụ nhận vật tư từ kho và trả lại vật tư thừa.
- Xoa nền hoàn thiện bao gồm xăng và máy.
- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom bao bì, phế phẩm vận chuyển đến nơi quy định.Nếu thầu phụ không thực hiện sẽ  bị trừ 600 đồng/m2 nhân với khối lượng thực hiện trong kỳ đó.
- Thầu phụ sử dụng vật tư theo định mức 5 kg/m2, nếu tỷ lệ hao hụt vật tư vượt 0.5% thì khối lượng vượt trội sẽ bị trừ vào giá trị thanh toán của thầu phụ theo đơn giá nhà cung cấp của công ty.

13. Che bạt xung quanh trước khi đổ bê tông và vệ sinh thép chờ sau khi đổ bê tông, tổng vệ sinh khu vực thi công
Đơn giá : 4.000-6.000 đ/ls 

- Đục bê tồng phình.
- Hút bụi trong khi đục theo yêu cầu của BCH/CT, TVGS.
- Bắt giàn giáo để đục. Tuân thủ an toàn lao động
- Thu gom vận chuyển phế phẩm ra khỏi công trường

14. Đập phá cọc khoan nhồi và ụ bê tông
Đơn giá : 60.000-80.000 đ/ls 

15. Đục tạo nhám, quét sika liên kết giữa bê tông cũ và BT mới cho móng, ụ bê tông, đầu cột
Đơn giá : 80.000-100.000 đ/m2 

- Thầu phụ trang bị máy móc, thiết bị, nhiên liệu, Công ty cung cấp vật tư.

16. Đục tạo nhám, quét sika liên kết giữa bê tông cũ và BT mới giữa các zone, mạch ngừng sàn, cột vách
Đơn giá : 50.000-60.000 đ/ls 

- Thầu phụ trang bị máy móc, thiết bị, nhiên liệu, Công ty cung cấp vật tư.

17. Chi phí dọn dẹp đít bơm
Đơn giá : 500.000-800.000 đ/m3 

18. Đục tạo nhám liên kết bê tông cũ, mới dầm đỉnh tường vây
Đơn giá : 30.000-50.000 đ/m2

 

 

Đăng ký kênh Youtube để ủng hộ Giakhoan.com - Kênh Nhân công xây dựng Việt Nam

 
Back to Top