Quy định về đăng tin Miễn phí

hinh 1

 NHỮNG CHÚ Ý ĐỂ TIN ĐĂNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
  NÊN KHÔNG NÊN
Tiêu đề tin đăng
 • Để vị trí/ công việc và một yếu tố muốn nhấn mạnh.
  VD: Đội khoán xây tô Tp.HCM
 • Tiêu đề quá chung chung.
  VD: Đội khoán Tp.HCM.
  Tiêu đề quá dài, thiếu chuyên nghiệp.
  VD: Nhận khoán hoàn thiện xây tô làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Nơi làm việc
 • Tích chọn chính xác nơi làm việc để tăng mật độ hiển thị tin.
 • Tích chọn nơi làm việc không đúng vị trí sẽ khiến nhà tuyển dụng tiếp cận sai đối tượng.
Ngành nghề
 • Tích chọn chính xác ngành nghề để tăng mật độ hiển thị tin.
 • Tích chọn ngành nghề không liên quan đến nội dung tuyển dụng sẽ khiến nhà tuyển dụng tiếp cận sai đối tượng.
Các tiêu chí tích chọn
 • Tích chọn chính xác.
 • Tích chọn sai thông tin.
Mô tả công việc
 • Nêu được những công việc/ thông tin chính. Kèm báo giá tham khảo.
Số điện thoại, email
 • Cung cấp chính xác thông tin
 • Cung cấp sai thông tin
Người liên hệ
 • Tên Công ty hoặc cá nhân.
 • Bỏ trống hoặc sai thông tin, tạo cảm giác không tin tưởng cho nhà tuyển dụng

Back to Top